SVETANs extra föreningsstämma

Varmt välkomna till SVETANs extra föreningsstämma!

Den 20 november önskar styrelsen alla SVETANs medlemmar välkomna.

På agendan står beslut om ändringar av SVETANs stadgar vilka godkändes på förra årsmötet.

Efter föreningsstämman kommer Thomas Kisanga berätta om dagsläget i Tanzania.

KALLELSE SVETANs extrainsatta medlemsmöte

Datum: 20 november 2021
Tid: Kl 14:00

Plats: Zoom, se länk och mötes id nedan

https://us06web.zoom.us/j/81302435938

Meeting ID: 813 0243 5938

Dagordning för extra föreningsstämma:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare

3. Godkännande av dagordning och kallelse

4. Beslut om ändringar av stadgar

5. Övriga frågor

6. Mötets avslutande

Föreläsning:

Thomas Kisanga om dagens Tanzania under President Samia Suluhu Hassan

Varma hälsningar,

Rehema Prick
Ordförande