Om Svetan

Svensk-Tanzaniska Föreningen SVETAN bildades 1968. Föreningen är till för alla som är intresserade av Tanzania och dess utveckling. SVETAN är en religiöst och politiskt obunden ideell förening. Den har tre syften:

* Att stödja Tanzanias utvecklingssträvanden

* Att verka för fördjupade förbindelser mellan våra två länder

* Att sprida kännedom om Tanzania i Sverige

För att uppnå föreningens syften samverkar SVETAN ofta med andra vänskapsföreningar och systerorganisationer samt Tanzanias ambassad