Tumaini Children’s center

Tumaini Children’s Center är ett projekt i Kageraregionen i Tanzania som arbetar för att barn som bor och lever på gatan ska kunna återintegreras till samhället och få ett bra liv, samt förebygga att barn behöver lämna sina hem för ett liv på gatan. Tumaini betyder hopp. Projektets övergripande mål är att de mest utsatta barnen i Kagera-regionen, inklusive de som för närvarande bor på gatorna, ska bli väl integrerade i samhället, ha samma rättigheter som andra barn och inte utsättas för diskriminering.  Svetan har samarbetat med projektet sedan starten 2003.

Kageraregion i nordvästra Tanzania, där Bukoba ligger, drabbades hårt av HIV/AIDS-epidemin från 1990-talet och framåt. Som en konsekvens av epidemin ökade antalet föräldralösa barn och hushållens ekonomi försvagades. Även om majoriteten av barnen togs om hand av släktingar, stod andra utan försörjning och omvårdnad. Andra orsaker till att barnen lever på gatan eller blir tvungna att arbeta i tidig ålder, är fattigdom och sociala problem i familjen.

Tumaini Children’s Center arbetar med att stödja barn som arbetar och bor på gatan till att återintegreras till ett tryggt och delaktigt liv i samhället. Projektets långsiktiga mål är antalet barn som arbetar och bor på gatan ska minska, samt att utsatta barn ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda av samhället så att de inte behöver bli gatubarn eller arbetande barn. De ska kunna vara en aktiv, jämlik och produktiv del i samhället. Projektet drivs inom ramen för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania North Western Diocese), som har lång och bred erfarenhet av att genomföra sociala insatser i Kageraregionen.

Stöd till projektet Svetan har genom avtal med ForumCiv varit medfinansiärer i projektet sedan 2004. Svetan har även ett samarbete med organisationerna Bukobahjälpen och Future with Hope. Budgeten från Forum Civ. täcker inte alla kostnader för projektet. Vi vill därför påminna om att alla har möjlighet att bidra via genom att skicka en gåva till Future with Hope (http://futurewithhope.se/) Bankgiro 552-8161 eller Swish 1231993716. Skriv Tumaini i meddelandefältet.