Forskningsnätverk

Forskningsnätverk

SVETAN arbetar för att forskning om och från Tanzania ska lyftas fram.  Genom ökat nätverk över forskningsdisciplinerna kan kunskaper delas.
Vi kan sprida kunskap via tidningen Habari eller genom olika seminarium.

Vill du göra något inom ämnet och nätverket kontakta SVETAN på svetan@svetan.org

MFS – studenter

Det görs många studier av studenter. Här hittar du uppsatser om Tanzania.