Bidra med tid och kunskap

Engagerad för frågor om Tanzania?

Allt det vi gör kommer från ideella krafter. Du behövs för det. Det kan vara engångsuppdrag eller över längre tid. Du kan göra bidra med dina specialkunskaper eller så vill du bara lära dig mer själv också. Hör av dig så kan du berätta mer vad du vill och vi hur du kan göra.

Typer av engångsuppdrag

  • Skriv för Habari en artikel.
  • Hjälp till vid Tanzaniafester eller nätverksmässor
  • Föreläs med dina kunskaper på någon av våra evenemang
  • Ge bilder för vår hemsida eller tidning.

Insatser på lite mer tid

  • Redaktionen för Habari
  • Projektgrupp för nätverksmässa
  • Facebookredaktör
  • Projektledning för vårt projekt för gatubarn
  • Ledaruppdrag i styrelsen.
  • Projektledning kulturevenemang.

Hör av dig till oss på svetan@svetan.org eller Facebook www.facebook.com/Svensk.Tanzaniska så kan du berätta mer vad du kan och vill bidra med.