Årsmötet 2020 uppskjutet på grund av Corona

Årsmötet 4 april 2020 är uppskjutet, preliminärt till 25 april 2020. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och tar ett nytt beslut om årsmötet om ett par veckor .