Årsmöte 2024

Kallelse Årsmöte 2024

Svensk-Tanzaniska föreningens (SVETAN) Årsmöte 2024

Plats: Hotel Hellsten (Pelarsalen), Luntmakaregatan 68, Stockholm.

Tid: lördag 2024-04-20, klockan 14:00 till ca.17:00.

Program:

14:00- 14:10, Ordförande Rehema Prick har ordet.

14:10- 14:30, Tanzanias Ambassadör Grace Alfred Olutu skall säga några ord.

14:30- 14:50, Förening Tanzaling presenterar sitt arbete i Nzega Tanzania.

14:50- 15:10, Tumainigruppen rapporterar om året som gått.

15:10- 15:30, Friends of House of Culture rapporterar om sitt arbete.

Föreningen bjuder på fika klockan 15:30

Årsmötesförhandlingar klockan 16:00

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av föreningsstyrelse (Ordförande, övriga ledamöter och suppleant ska väljas. Kassören valdes förra året på två år.)

7. Val av en revisor och revisorssuppleant.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10. Motioner. (Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.)

Anmäl ditt deltagande senast 2024-04-14 till: rehema.prick@telia.com.