Kallelse Årsmöte 2020

KALLELSE

Svensk Tanzaniska föreningens (Svetan) Årsmöte 2020

Plats: Viljan, Magnus Ladulåsgatan 13 B Stockholm

Tid: Lördag 4 april Kl. 16 – 20

  • Kl. 16:00 Harriet Rehn hälsar alla välkomna
  • Kl. 16:20- 17:20 Förhandlingar

Årsmötesförhandlingar:

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

11. Motioner

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet

  • Kl. 17:20 Diskussion om Svetans och Habari-redaktionens framtid.
  • kl.  18–20 Mingel, lättare måltid inkl. en öl, vin eller alkoholfritt (100 sek/person). Mer dryck till självkostnadspris. Betalning sker på plats, gärna via Swish (1 230 268 787) eller kontant.

Anmäl ditt deltagande senast 21 mars till harriet_rehn@yahoo.se eller rehema.prick@telia.com  och var tydlig med om du avser att stanna på minglet. Anmälan är bindande men går att överlåta till en annan person. Du kan också anmäla dig per telefon till Harriet, 070–3569487, men e-post är att föredra.  Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen!