Fördjupning om Tingatinga


Daniel Augusta kom som student till Sverige för många år sedan och gick en tid på Chalmers i Göteborg. Han avbröt sina studier och efter en tid hamnade han i Tanzania där han intresserade sig för östafrikansk konst. Tingatinga-målarna blev ett specialintresse och han gjorde i det närmaste vetenskapliga efterforskningar om deras ursprung samtidigt som han hjälpte dem att hitta internationella marknader för sina alster. Hans efterforskningar har han nu exklusivt för Habari nedtecknat i en lång artikel som vi publicerar på Svetans hemsida.  I detta stora arbete har han haft hjälp av Ilona Bittnerova som gjorde släktträdet av Nankopwe familj och Kerstin och Berndt Santesson som sponsrade hans flera månaders vistelse i södra Tanzania. Daniel har lätt för att lära sig språk och den svenska texten är hans egen. I Habari nr 2, 2022 har redaktionen gjort en kort sammanfattning av delar av artikeln.

Klicka här för att ladda ned Daniel Augustas oavkortade rapport om Edward Said Tingatingas bakgrund