Kallelse till årsmöte 2019

Svensk Tanzaniska föreningens (Svetan) Årsmöte 13 april 2019

Plats: Just Africa, Södermalmstorg 4, Stockholm (tunnelbanestation Slussen)

Tid: Lördag 13 april Kl. 16 – 20

Program:

  • Kl. 16:15 Harriet Rehn hälsar alla välkomna
  • Kl. 16:20- 17:15 (på ett ungefär) Jeanette Olsson berättar om Tumaini projektet i Bukoba
  • Kl. 17:15 Årsmötesförhandlingar

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

11. Motioner

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

  • Ca kl.  18:15 –20 Mingel, middag (150 sek/person) och dryck (öl, vin eller alkoholfritt till självkostnadspris). Betalning sker på plats, gärna via Swish (1 230 268 787) eller kontant.

Anmäl ditt deltagande senast 3 april till svetan@svetan.org och var tydlig med om du avser att stanna på middagen. Anmälan är bindande men går att överlåta till en annan person.

Om du har frågor kontakta Harriet Rehn, ordförande harriet_rehn@yahoo.se  eller Rehema Prick, viceordförande rehema.prick@telia.com

Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen!