Reviderad kallelse Årsmöte 2021

Svensk tanzaniska föreningens (SVETAN) Årsmöte 2021

Plats:  Tid: lördag 17 april Kl. 14 – ca 15:30 Digitalt via Zoom

Kl 14:00-14: 05 Ordförande har ordet

14:10-14:20 Tumainigruppen rapporterar om året som gått              :

Årsmötesförhandlingar 14:30:

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Nya stadgar:
   – Antalet medlemmar i styrelsen
   – Antalet revisorer

10. Habari

11. Medlemsavgift för det kommande året.

12.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

13. Motioner

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet till svetan@svetan.org.

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga en vecka i förväg på www.svetan.org.


Nedan instruktioner inför uppkoppling till mötet:

Delta i Zoom Meeting, klicka på länken nedan (enklast):

Time: Apr 17, 2021 14:00 Stockholm
https://zoom.us/j/97276583888
Meeting ID: 972 7658 3888

Det som önskar kan ansluta redan 13:45 och få hjälp under den tiden att få det att fungera så att vi kan börja 14:00

Hoppas detta fungerar, väl bemötta!

Hälsningar,

Styrelsen