Kallelse Årsmöte 2020

Svensk Tanzaniska föreningens (Svetan) Årsmöte 2020

Plats:  Tid: Lördag 25 april Kl. 16 – ca 17 Digitalt via Zoom

Årsmötesförhandlingar:

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

11. Motioner

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet

Anmäl ditt deltagande senast 15 april till harriet_rehn@yahoo.se eller rehema.prick@telia.com

Nedan instruktioner inför uppkoppling till mötet:

Delta i Zoom Meeting, klicka på länken nedan (enklast):

https://us04web.zoom.us/j/201409829

Eller ring in från telefon eller använd mötes-id i Appen eller på hemsidan:

Mötes ID: 201 409 829

One tap mobile

+46844682488, 201409829# Sweden

+46850500828, 201409829# Sweden

Dial by your location

        +46 8 4468 2488 Sweden

        +46 8 5050 0828 Sweden

        +46 8 5050 0829 Sweden

        +46 8 5052 0017 Sweden

        +46 7 6692 0434 Sweden

Mötes ID: 201 409 829

Hitta ditt lokala nummer: https://us04web.zoom.us/u/fcSmX5Zqpa

Det som önskar kan ansluta redan 15-16 och få hjälp under den tiden att få det att fungera så att vi drar igång årsmötet 16:00. 

Hoppas detta fungerar, väl bemötta!