Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse (pdf)

Balansrapport (pdf)

Resultatrapport (pdf)

Revisionsberättelse (pdf)

Kallelse Årsmöte 2022

Svensk tanzaniska föreningens (SVETAN)

Plats:  Digitalt via Zoom
Tid: lördag 9 april Kl. 14 – ca 15:30

Kl 14:00-14:30

Ordförande Rehema Prick inleder.

Her excellency, Grace Alfred Olotu, the Ambassador of the United Republic of Tanzania, will hold the opening speech.

Tumainigruppen rapporterar om året som gått.

Årsmötesförhandlingar 14:30:

1.Mötets öppnande.

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse.

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av en revisor och revisorssuppleant.

8. Val av valberedning.

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

11. Motioner.

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Anmäl ditt deltagande till:   rehema.prick@telia.com

Nedan instruktioner inför uppkoppling till mötet:

Delta i Zoom Meeting, klicka på länken nedan (enklast):

https://us06web.zoom.us/j/86838720674

Meeting ID: 868 3872 0674

Det som önskar kan ansluta redan 13:45 och få hjälp under den tiden att få det att fungera så att vi kan börja 14:00

Hoppas detta fungerar, väl bemötta!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen