Kallelse till årsmöte

PDF-filer:
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse

Kallelse Årsmöte 2023

Svensk-Tanzaniska föreningens (SVETAN) Årsmöte 2023

Plats:  Hotel Hellsten (Pelarsalen) Luntmakaregatan 68, Stockholm,

Tid: lördag 22 april Kl. 14.00 – ca 16.00

Kl 14:00-14.05 Ordförande har ordet

14:05-14:15 Tumainigruppen rapporterar om året som gått.

14:15-14: 30 Habari berättar om sitt arbete.

14:30-14:45 Friends of House of Culture gör en presentation av sitt arbete

Årsmötesförhandlingar 14.45

1. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Val av föreningsstyrelse.

 – Ordförande och kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av en revisor och revisorssuppleant.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10. Övriga ärenden. Presentation av en ny arbetsgrupp, House of Culture.

11. Motioner.  Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Anmäl ditt deltagande senast 16 april till: rehema.prick@telia.com

Föreningen bjuder på fika kl. 15:30.

välkomna,
Styrelsen