habari-test

Habari (som är swahili för nyheter och också en vanlig hälsningsfras) är SVETANs tidsskrift som ges ut fyra gånger per år. Den riktar sig till dig som vill följa med vad som händer i Tanzania och för dig som vill lära dig mer om Tanzania såväl som kontakterna mellan Sverige och Tanzania.

Vi gör ofta temanummer med fördjupning i något område.

Var med i redaktionen

Vi behöver fler medlemmar till vår redaktion. Både dig som vill leta upp skribenter, material, intervjua, redigera, ta fram illustrationer, göra lay-out, läsa korrektur och vara temanummerredaktör.

Habari på Facebook

Senaste numret av Habari

Tidigare nummer av Habari

Habari nr 1 2024

Habari nr 4 2023

Habari nr 3 2023

Habari nr 2 2023

Habari nr 1 2023

Nr 4 2022

Nr 3 2022

Nr 2 2022 Tingatinga

Nr 1 2022

Nr 4 2021

Nr 3 2021

Nr2 2021

Nr 1 2021

Nr 4 2020

Nr 3 2020

Nr 2 2020

Nr 1 2020

Nr 4 2019

Nr 3 2019

Nr 2 2019

Nr 1 2019

Nr 4 2018

Nr 3 2018

Nr 2 2018

Nr 1 2018

Nr 4 2017

Nr 3 2017

Nr 2 2017

Nr 1 2017

Nr 4 2016

Nr 3 2016

nr-2-2016

Nr 1 2016

Nr 4 2015

Nr 3 2015

Nr 2 2015

Nr 1 2015

Nr 4 2014

Nr 3 2014

Nr 2 2014

Nr 1 2014

Nr 4 2013

Nr 3 2013

Nr 2 2013

Nr 1 2013

Nr 4 2012

Nr 3 2012

Nr 2 2012

Nr 1 2012

Nr 4 2011

Nr 3 2011

Nr 2 2011

Nr 1 2011

Nr 4 2010

Nr 3 2010

Nr 2 2010

Nr 1 2010

Nr 4 2009

Nr 3 2009

Nr 2 2009