Alla inlägg av linus

H.E. Grace Alfred Olotu deltar på årsmötet

The relationship between SVETAN and The Embassy has been long and warm. With the mutual aim to build strong relationships between the countries and its citizens and to spread the knowledge about Tanzanian culture, history and life in Sweden, our organization and the Embassy go back a long time. Therefore it would be a great honour for us to welcome Ambassador Grace Olutu as our Guest of honour at the Annual Meeting.

https://www.tanemb.se/the-embassy/ambassadors-message/

Kallelse till årsmöte 2022

Kallelse (pdf)

Balansrapport (pdf)

Resultatrapport (pdf)

Revisionsberättelse (pdf)

Kallelse Årsmöte 2022

Svensk tanzaniska föreningens (SVETAN)

Plats:  Digitalt via Zoom
Tid: lördag 9 april Kl. 14 – ca 15:30

Kl 14:00-14:30

Ordförande Rehema Prick inleder.

Her excellency, Grace Alfred Olotu, the Ambassador of the United Republic of Tanzania, will hold the opening speech.

Tumainigruppen rapporterar om året som gått.

Årsmötesförhandlingar 14:30:

1.Mötets öppnande.

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse.

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av en revisor och revisorssuppleant.

8. Val av valberedning.

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

11. Motioner.

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Anmäl ditt deltagande till:   rehema.prick@telia.com

Nedan instruktioner inför uppkoppling till mötet:

Delta i Zoom Meeting, klicka på länken nedan (enklast):

https://us06web.zoom.us/j/86838720674

Meeting ID: 868 3872 0674

Det som önskar kan ansluta redan 13:45 och få hjälp under den tiden att få det att fungera så att vi kan börja 14:00

Hoppas detta fungerar, väl bemötta!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Tips: ”Experience Nature”

Fram till 28 november kan du se utställningen ”Experience Nature”: ett samarbete mellan den Tanzanianska konstnären Neema Mjengwa och Husby Konst och Hantverksförening.
Med utgångspunkt i nyfikenheten kring naturens egna färgpigment och det textila materialet, möts här den Tanzanianska konstnären Neema Mjengwa och Husby Konst och Hantverksförening i en gemensam utställning.
Var: Husby Konsthall, Husby Gård, Stockholm.
Utställningen pågår: 6 nov – 28 nov.
Vernissage: 6 nov, kl 12-16
Kontakt: info@husbygard.nu
Hemsida: www.husbygard.nu

SVETANs extra föreningsstämma

Varmt välkomna till SVETANs extra föreningsstämma!

Den 20 november önskar styrelsen alla SVETANs medlemmar välkomna.

På agendan står beslut om ändringar av SVETANs stadgar vilka godkändes på förra årsmötet.

Efter föreningsstämman kommer Thomas Kisanga berätta om dagsläget i Tanzania.

KALLELSE SVETANs extrainsatta medlemsmöte

Datum: 20 november 2021
Tid: Kl 14:00

Plats: Zoom, se länk och mötes id nedan

https://us06web.zoom.us/j/81302435938

Meeting ID: 813 0243 5938

Dagordning för extra föreningsstämma:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötets ordförande, sekreterare och justerare

3. Godkännande av dagordning och kallelse

4. Beslut om ändringar av stadgar

5. Övriga frågor

6. Mötets avslutande

Föreläsning:

Thomas Kisanga om dagens Tanzania under President Samia Suluhu Hassan

Varma hälsningar,

Rehema Prick
Ordförande