Missa inte SVETANS Höstmöte 2016 Läs mer här!

12 november 2016 – SVETANs höstmöte med fokus VOLONTÄRARBETE I TANZANIA.
Lördagen den 12 november kl 13-17 arrangerar Svensk-Tanzaniska Föreningen (SVETAN)
en halvdag med föreläsningar kring ämnet VOLONTÄRARBETE I TANZANIA.
Fokus för dagen är volontärarbete ur olika aspekter samt en kritisk diskussion kring volontärturism.
Under dagen föreläser bland annat Grimur Magnusson (SIDA), Linus Dunkers (Tanzaniaprojektet) och volontärer från bland annat Kiruna Folkhögskola.
På plats kommer även olika organisationer med fokus på volontärarbete att finnas representerade och det kommer att ges möjlighet att diskutera, ställa frågor och utbyta erfarenheter med dessa.

Läs mer om arrangemanget samt om hur du anmäler dig: Svetans höstmöte