Alla inlägg av Sten Löfgren

Fördjupning om Tingatinga


Daniel Augusta kom som student till Sverige för många år sedan och gick en tid på Chalmers i Göteborg. Han avbröt sina studier och efter en tid hamnade han i Tanzania där han intresserade sig för östafrikansk konst. Tingatinga-målarna blev ett specialintresse och han gjorde i det närmaste vetenskapliga efterforskningar om deras ursprung samtidigt som han hjälpte dem att hitta internationella marknader för sina alster. Hans efterforskningar har han nu exklusivt för Habari nedtecknat i en lång artikel som vi publicerar på Svetans hemsida.  I detta stora arbete har han haft hjälp av Ilona Bittnerova som gjorde släktträdet av Nankopwe familj och Kerstin och Berndt Santesson som sponsrade hans flera månaders vistelse i södra Tanzania. Daniel har lätt för att lära sig språk och den svenska texten är hans egen. I Habari nr 2, 2022 har redaktionen gjort en kort sammanfattning av delar av artikeln.

Klicka här för att ladda ned Daniel Augustas oavkortade rapport om Edward Said Tingatingas bakgrund

Kallelse Årsmöte 2020

KALLELSE

Svensk Tanzaniska föreningens (Svetan) Årsmöte 2020

Plats: Viljan, Magnus Ladulåsgatan 13 B Stockholm

Tid: Lördag 4 april Kl. 16 – 20

  • Kl. 16:00 Harriet Rehn hälsar alla välkomna
  • Kl. 16:20- 17:20 Förhandlingar

Årsmötesförhandlingar:

1.Mötets öppnande

2.Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.

4. Revisionsberättelse.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen.

6.Val av föreningsstyrelse

 – Ordförande och kassör eller vice ordförande och sekreterare samt övriga ledamöter.

7. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

8. Val av valberedning (minst tre varav en sammankallande).

9. Medlemsavgift för det kommande året.

10.Övriga i kallelsen till årsmötet upptagna ärenden.

11. Motioner

– Motioner till årsmötet skall inlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet

  • Kl. 17:20 Diskussion om Svetans och Habari-redaktionens framtid.
  • kl.  18–20 Mingel, lättare måltid inkl. en öl, vin eller alkoholfritt (100 sek/person). Mer dryck till självkostnadspris. Betalning sker på plats, gärna via Swish (1 230 268 787) eller kontant.

Anmäl ditt deltagande senast 21 mars till harriet_rehn@yahoo.se eller rehema.prick@telia.com  och var tydlig med om du avser att stanna på minglet. Anmälan är bindande men går att överlåta till en annan person. Du kan också anmäla dig per telefon till Harriet, 070–3569487, men e-post är att föredra.  Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen!

Nr 2 2018

Ur innehållet:  Kilimanjaro, Montessori, Handikappprojekt, Afrikanska möten, Barnprojektet MYM, Kyrklig hälsovård, Årsmöten för Svetan och JOHA

Nr 3 2017

Tema:  Rättväsende  Ur innehållet:  Maktkoncentration och maktdelning, Maktkamp, Mänskliga rättigheter, Dödsstraff, Rylanders Afrikanska möten, Swahilidagen, Avhandling Tumaini

Nr 2 2017

Tema:  Swahili  Ur innehållet:  Oriental loanwords, Kangas and Zanzibar Plates, Migration and Assimilation, Dhower och sjötermer, Swahili Evangelisation

Nr 3 2016

Tema:  Partnerskap för lokal demokrati   Ur innehållet:  Arvidsjaur – Mwanga, Eskilstuna – Usangi, Kiruna – Makundushi, Strängnäs – Simanjiro, Kashumbiliro, Barnboksfestival, Swahili Day

Nr 1 2016

Tema:  Efter valet   Ur innehållet:  Valanalys, Magufulis parlamentstal, Ragnitt ny ambassadör, Sahlberg hyllas, ”Bomoa Bomoa”, Min masajfamilj, Tumaini.

Nr 4 2015

Tema:  Valet och konstitutionen   Ur innehållet:  Valet och konstitutionen, Mänskliga rättigheter, Biståndshistorik, Järnvägar i Östafrika, Biskopsbesök, Glimåkra Folkhögskola. Kommentar: Nu 4-färg helt igenom!

Nr 3 2015

Tema: Forskningssamarbete  Ur innehållet: Help to Help, marinbiologi, ekonomi, socialt arbete, Swahilidagen, religionsforskning, forskningskapacitet, Ndaga. Kommentar: Nu 4-färg helt igenom!